Skip to main content

Eftersyn

Sådan foregår eftersynet

Eftersyn af grafiske maskiner og lignende udstyr er en vigtig del af vedligeholdelsesrutinerne, der hjælper med at sikre, at jeres maskinpark fungerer optimalt, forbliver pålidelige og altid leverer den højeste kvalitet.

Regelmæssige eftersyn bidrager til at forhindre nedetid, forlænge levetiden af udstyret og minimere omkostningerne ved reparationer. 

1
Planlægning af eftersyn

Sammen planlægger vi eftersynets intervaller. Disse falder typisk kvartalsvis, halvårligt eller årligt. Men kan også gøres efter behov.

2
Inspektion af maskinen

Under eftersynet gennemgår vi hele maskine. Vi undersøger bl.a. tegn på slitage, korrosion eller beskadigelse.

3
Smøring og rengøring

Vi tjekker, de oplagte steder, som altid kræver særlig rengøring eller smøring af bevægelige dele. 

4
Justering

Sammen får vi justeret nødvendige parametre som farvebalancer, trykplader og andre indstillinger for at sikre korrekt drift.

5
Testkørsler

Der gennemføres en testkørsel efter eftersynet for at verificere, at maskinen fungerer korrekt og leverer de forventede resultater. 

6
Uddeling af ansvar

Vi uddeler ansvaret for opsyn med maskinen til relevante medarbejdere for at forebygge fremtidige reparationer.

7
Opdatering af dokumentation

Afsluttende laves udleveres detaljeret dokumentation over eftersynsaktiviteter, ændringer og reparationer.

8
Planlægning af næste eftersyn

På baggrund af eftersynet planlægges næste eftersyn med mindre, der er fastsat løbende vedligeholdelseaftale.

Har du behov for en serviceaftale?

Vi tilbyder service 24 timer i døgnet i hele landet